پنج نفر که بسيار گريسته اند…

پنج نفر که بسیار گریسته اند:

حضرت آدم(ع) ، حضرت یعقوب(ع) ، حضرت یوسف(ع) ، حضرت فاطمه زهرا(ص) و حضرت سجاد(ع)

حضرت آدم (ع) براى بهشت به اندازه اى گریست که رد اشک بر گونه اش ‍ افتاد.

حضرت یعقوب (ع) به اندازه اى بر یوسف خود گریست که نور دیده اش را از دست داد. به او گفتند:

یعقوب! تو همیشه به یاد یوسف هستى در این راه یا از گریه آب می شوی یا هلاک.

حضرت یوسف (ع) نیز از دورى پدرش حضرت یعقوب (ع) آن قدر گریه کرد که زندانیان ناراحت شدند و به او گفتند: یا شب گریه کن روز آرام باش! یا روز گریه کن شب آرام باش! که با زندانیان به توافق رسید در یکى از آن دو نوبت گریه کند.

حضرت فاطمه زهرا (ص) نیز آن قدر در غم از دست دادن پدر گریست که اهل مدینه به تنگ آمدند و گفتند:

ما را از گریه ات به تنگ آوردى ؛ آن بانوى دو جهان روزها را از شهر مدینه بیرون مى رفت و در کنار قبرستان شهداء (احد) تا مى توانست مى گریست و سپس به خانه برمى گشت .

و حضرت سجاد (ع) نیز بیست تا چهل سال بر پدرش حسین گریه کرد و هر گاه خوراکى را جلویش مى گذاشتند می گریست.غلامش عرض کرد: سرور من ! مى ترسم شما خودت را از گریه هلاک کنى . حضرت فرمود: من از غم غصه خود به خدا شکوه مى کنم ، من چیزى را مى دانم که شما نمى دانید من هرگاه قتلگاه فرزندان فاطمه را به یاد مى آورم گریه گلویم را مى فشارد.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه