نجات سه مرد اعدامی از چوبه دار

01-Edam[WwW.KamYab.IR]

نخستین اعدامی مرد جوانی بنام جعفر بود که سوم مهر ماه سال ۸۷ در میدان ۷۱ نارمک تهران مزاحم خواهرش را به قتل رساند.

جعفر پس از محاکمه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد که حکم مجازاتش از سوی قضات دیوان عالی کشور نیز تایید شد. در حالی که مرد جنایتکار در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، اولیای دم مقتول رضایت خود را اعلام کردند.

صبح امروز جعفر برای جنبه عمومی جرم در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری محاکمه شد که با قبول اتهامش گفت: مقتول پنج سال قبل از ازدواج خواهرم با او دوست بود، اما زمان حادثه در حالی که خودش زن داشت و خواهرم نیز ازدواج کرده بود، مزاحم او می شد. این مزاحمت باعث شده بود زندگی خواهرم در مرحله نابودی قرار بگیرد.

روز حادثه خواهرم با من تماس گرفت و موضوع مزاحمت های مقتول را گفت، من هم با مرد جوان قرار گذاشته و او را با ضربات چاقو کشتم، حالا نیز از کار خود پشیمانم و نزدیک به پنج سال است که در زندان بسر می برم.

قضات دادگاه پس از محاکمه جعفر را به مدتی که در زندان بود، محکوم کردند.

قتل بخاطر بدهی ۴۰۰ هزار تومانی

دومین مرد اعدامی رضا نام دارد که ۲۱ آذر سال ۸۵ بخاطر بدهی ۴۰۰ هزار تومانی دوستش را با ضربات چاقو به قتل رساند.

رضا پس از تایید و استیذان حکم قصاصش در انتظار مرگ بود که اولیای دم رضایت خود را اعلام کردند. رضا صبح امروز در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری محاکمه شد که در دفاع از خود گفت: از مقتول ۴۰۰ هزار تومان طلب داشتم، روز حادثه از او خواستم بدهی اش را بدهد، اما منکر این موضوع شد، من هم موضوع را به پدر و برادرم گفتم و سه نفری سراغ مقتول رفتیم. او به طرف من حمله کرد که من با چاقویی که همراه داشتم، او را به قتل رساندم. اولیای دم من را بخشیدند و حالا از دادگاه نیز می خواهم من را ببخشند.

قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری پس از محاکمه رضا او را از جنبه عمومی جرم به هفت سال حبس محکوم کردند.

قتل راننده برای ۲۰۰ تومان

سومین اعدامی بخشیده شده مردی به نام علی بود که دوم تیر ماه سال ۸۶ بخاطر ۲۰۰ تومان راننده ای را با ضربه چاقو به قتل رساند.

علی پای چوبه دار موفق شد رضایت اولیای دم را جلب کرده و مرگ نجات یابد.

او امروز در جلسه محاکمه اش از جنبه عمومی جرم گفت: روز حادثه برای رفتن به میدان آزادی سوار خودروی مقتول شدم وقتی به مقصد رسیدیم او ۲۰۰ تومان بیشتر کرایه خواست، سر این موضوع درگیر شده و در یک لحظه با چاقو ضربه ای به او زدم که باعث مرگش شد. حالا هم از کارم پشیمانم و از دادگاه می خواهم من را مانند اولیای دم ببخشد.

قضات دادگاه نیز پس از محاکمه مرد جنایتکار را به مدتی که حبس کشیده محکوم کردند.

به نقل از مهر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه