مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا

شهر نیویورک در شمال شرق ایالات متحده یک ابرشهر جهانی، تقاطع، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و یک مرکز تجاری و مالی است. نیویورک پرجمعیت ترین شهر ایالت نیویورک و ایالات متحده آمریکاست که از ۵ ناحیه شامل برانکس، بروکلین، منهتن، کوینز و استاتن آیلند تشکیل شده ‌است. این شهر یکی از قطب‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان است. عده‌ای به دلیل اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منحصربه‌فرد نیویورک، این شهر را پایتخت جهان نامیده‌اند.

ابرشهر نیویورک با مساحت ۱۱،۳۲۷ کیلومتر مربع، وسیع ترین شهر جهان است. در میان شهرهای بزرگ جهان، تولید ناخالص داخلی نیویورک در زمره بیشترین‌ها قرار دارد که از نظر ارزش اسمی، می‌توان به تنهایی آنرا با کشور بزرگی مثل روسیه مقایسه کرد. شهر نیویورک با داشتن بیش از ۵۳ آسمانخراش با ارتفاع بیش از ۲۰۰ متر، بیشترین تعداد آسمانخراش را در میان شهرهای دنیا داراست. مرکز اصلی سازمان ملل متحد در کلان‌شهر نیویورک و همچنین مجسمه آزادی، مهم‌ترین نماد ایالات متحده آمریکا در نیویورک واقع شده ‌است.مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 1

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 2

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 3

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 4

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 5

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 6

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 7

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 8

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 9

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 10

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 11

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 12

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 13

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 14

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 15

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 16

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 17

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 18

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 19

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 20

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 21

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 22

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 23

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 24

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 25

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 26

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 27

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 28

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 29

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 30

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 31

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 32

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 33

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 34

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 35

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 36

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 37

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 38

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 39

 

مجموعه ای از تصاویر دیدنی از نیویورک آمریکا - تصویر 40

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه