طنز؛ نمایش «جریان ضد تولید» در یک پرده!

طنز؛ نمایش «جریان ضد تولید» در یک پرده!
طنز,طنز خنده دار,طنز جالب

یک جریان ضد تولید شکل گرفته که باید با آن مقابله کرد.

" رئیس سازمان پدافند غیرعامل"

پرده بالا می رود . صحنه روشن می شود . " ما" هستیم و " آنها" ... گرداگرد صحنه نشسته ایم و ما بر

بلندایی نه چندان بلند . با دست چند ضربه به روی  میز جلویمان می زنیم  و شروع می کنیم:

"با عنایت به فرمایش این عزیز دل برادرکه به نقل از خبرگزاری فارس آوردیم و قرائت شد...

 ما دیدیم اینجور نمی شود ما هی بنویسیم و این "جریان ضد تولید" دست هایش را بکند توی  

جیبش و سوت بزند و راه برود و انگار نه انگار. !!

لذا گفتیم عناصر مشکوک ماجرا را جمع کنند یک جا .. تا یکجا به موضوع رسیدگی شود .

از جناب " واردات بی رویه " شروع می کنیم :

ما :شما بودی اقا جان ؟

واردات بی رویه : کی ؟ ما؟ نه به جان شما . کار کار همون "حلقه "بود .

ما: " حلقه " ! تو بودی شیطون؟

حلقه: خیر . همه می دانند که عزیزمون "  ع . ر " بودند

"ع . ر " : اعتراض دارم ! حاجی ما اینجا این گوشه نشستیم ماستمان را  می خوریم.بی خیال شین بابا.

ما: خیله خب خودتو لوس نکن ... بشین . ... خانم " پ. ت . ن " ! تو بودی ؟

"پ . ت .ن " : وا ...!!! ما رو چه به تولید حاجی جون. ما فقط می ریم باشگاه "ورزش" می کنیم.

ما: ببینم ... حضرت آقای آقا زاده ! شما بودی ؟

آقا زاده : ما؟!! حاج آقا مارو چه به جریان  تولید ؟ ما فقط در جهت خدمت به خلق خدا ..خدمت

           به این  مملکت . به این مردم عزیز . به این "همیشه در صحنه " این کارو کردیم

           ما فقط سر مون به ساخت و ساز ه که خودش تولیده حاجی . کدوم جریان ضد تولید؟

ما: " همیشه در صحنه " تو بودی؟ ( یک لحظه مردد می شویم می گوییم بشیند سر جاش این فلک زده

....کلا" به قیافه اش هم نمی خورد اهل این حرف ها باشد .).

ما: شما ! .... بله شما !  با شما هستم  جناب  " فیلترینگ هوشمند" ! با خودتونم . شما بودی؟

فیلترینگ : ببخشید برادر ما که کارمون چیز دیگس. تولیدمون کجا بود که ضدش بخوایم عمل کنیم؟!

// ما یک لحظه عصبانی می شویم و داد میزنیم : // : یعنی چه آقا این نبود اون نبود ...کی بود کی بود؟

پس عمه من بوده؟ آی غلام تو بودی؟!

غلام: کی؟ ( با لهجه مشهدی )  مو ؟! حاجی شوخیت گرفته؟ ما قبلش ... قبل ایی حرفا  یک زمین داشتم

      با یک تراکتور و همی رستوران زنجیره ایی که از اول مال بابامان بود ... بعدش برگشتم

       نه تراکتورمان  بود و نه اوو رستورانمان ... اگه گیر شما همی زمین خرد مایه ... خب

       ایی رم  مصادره کنن ببینم کجاتان راحت مره .... ( همه می خندند ) ...

ما : // داد می زنیم // سکوت ! غلام جان ...! اینجور که نمیشه ....ما نبودیم ... تو نبودی  ... اینا نبودن ....

... پس بفرما  لابد  کار کار "خط کشی کف خیابونه" .

// همه فیکس می شوند . نور صحنه می رود . پرده پایین می آید  . صدایی از بیرون صحنه در سالن

شنیده می شود //:

گوینده : دو روز بعد " خط کشی کف خیابان " همراه با وکیل خود از "ما" شکایت می کند."ما" وکیل

          نداریم . مدرکی دال بر وابستگی او به "جریان ضد تولید"  هم نداریم . پرونده در دست

         " بررسی" است . تلفن روی میز " بررسی " زنگ میخورد.

صدای "زنگ تلفن " در سالن شنیده می شود .


منبع : khabaronline.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه