طنز؛ این مرد ضخیم است، نگویید ظریف!

طنز؛ این مرد ضخیم است، نگویید ظریف!
طنز,طنز روز

مطالب طنز,طنز؛ این مرد ضخیم است، نگویید ظریف,با داغ‌تر شدن بازار موافقت و مخالفت با تفاهم لوزان و حمایت و انتقاد افراد و گروه‌های مختلف از تیم مذاکره‌ کننده کشورمان، حالا یکی از روزنامه‌های کشور سروده‌ای را در حمایت از محمدجواد ظریف منتشر کرده است.

این شعر طنز، سروده حسن شاه رجب بوده و در روزنامه قانون منتشر شده است.

لازم به بیان نیست، که پیداست شریف است
دارای کت و پیرهن و ساعت و کیف است!
کی گفته که این آدم پرزور ضعیف است؟
او که همه را یک تنه در رینگ حریف است

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

کارآمد و باتجربه و پخته‌ترین است
گم کرده میدان سیاسات همین است
با شخصیت و باادب و خوب و وزین است
اینها همه‌اش هیچ! نظیف است و عفیف است

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

شادابی و سرزندگی‌اش نیک عیان است
«چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟»
انگار پسرخاله کفاشچیان است!
چون مثل وی انگار زمین‌گیر طلیفه‌ست

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

در خاطرش ایام هدر شب شده دارد
معشوق گرفتار تبِ تب شده دارد
حمّام قوانین مصوب شده دارد
صابون به تنش خورده و جوینده لیف است

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

شاید بشود جان به لب او برسانیم
شاید بشود خاک رسش را بکشانیم
شاید بشود تحت فشارش بچلانیم
اما مگر او درخور اقدام سخیف است؟

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

سرباز وطن را که خدا خیر دهادش
باشد که شود تیزتر از تیز مدادش!
نابود شود هر که بکوشد به عنادش
این دیگر از آن بی‌و��نی‌های کثیف است

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

هشیاری او مایه‌ خوشحالی خلق است
او باعث این حال خوش و عالی خلق است
کارش سبب منفعت مالی خلق است
می‌لطفد و می‌گویدش انجام وظیفه‌ست

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

کاری که بنا شد به توافق برسانیم
باید به همه همّت خود را بنشانیم!
ما متحد و همدل و همفکر و زبانیم
از همدلی ماست که اوضاع ردیف است

این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه