در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ به روایت تصویر و آمار

در چگونه جهانی زندگی می کنیم ؟( به روایت تصویر و آمار)

تصاویر زیر نشان می دهد تا چه میزان نابرابری و فاصله در میان جوامع بشری وجود دارد و رفع این نابرابری و تبعیض ها چه راه درازی می طلبد.

اگر دنیا را یک دهکده ۱۰۰ نفره در نظر بگیریم تقسیم منابع و واقعیت های آماری آن چگونه است؟

یه گزارش کمیاب مرور تصاویر زیر به خوبی می تواند دید بهتری نسبت به شرایط دنیایی که در آن زیست می کنیم به دست بدهد.

تصاویر زیر نشان می دهد تا چه میزان نابرابری و فاصله در میان جوامع بشری وجود دارد و رفع این نابرابری و تبعیض ها چه راه درازی می طلبد.

البته بخش دیگری از واقعیات آمار جهان وضعیت طبیعی آن است و اطلاع از آنها صرفا می تواند دید شهروندان جامعه جهانی را نسبت به جهانی که در آن زیست می کنند باز تر کند.

۳۰ درصد جمعیت جهان کودک و ۷۰ درصد آن بزرگ سال است

01-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

ملیت ۶۱ درصد جمعیت جهان آسیایی، ۱۲ درصد اروپایی، ۱۳ درصد افریقایی ، ۱ درصد اقیانوسیه و ۱۳ درصد آمریکایی است

02-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

نسبت جمعیت جهان ۴۸ مرد در برابر ۵۲ زن است

03-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۱۷ درصد مردم دنیا به زبان چینی، ۹ درصد به انگلیسی،۶ درصد اسپانیولی،۶ درصد روسی،۴ درصد عربی،۸ درصد هندی و ۵۰ درصد به دیگر زبان ها تکلم می کنند

04-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۸۶ درصد از مردم دنیا قادر به خواندن و نوشتن هستند و ۱۴ درصد بی سواد اند

05-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۳۳ درصد مردم دنیا مسیحی، ۱۹ درصد مسلمان،۱۳ درصد هندو،۶ درصد بودایی اند. ۵ درصد به ارواح در طبیعت باور دارند ۲۴ درصد بی دین بوده و یا منکر خدا هستند

06-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۷۶ درصد مردم دنیا به برق دسترسی دارند و ۲۴ درصد بدون بر ق اند

07-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۸۳ درصد مردم دنیا به آب پاک و سالم دسترسی دارند و ۱۷ درصد دسترسی ندارند

08-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۵۰ درصد مردم دنیا به منابع غذایی کافی دسترسی ندارند، ۳۰ درصد همیشه به منابع غذایی کافی دسترسی دارند که نیمی از این افراد دچار اضافه وزن اند ، ۲۰ درصد دچار سوء تغذیه اند که از این تعداد از هر بیست نفر یک نفر در اثر گرسنگی ناشی از بی غذایی می میرند

09-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۷۴ درصد از مردم دنیا مالک ۳۹ درصد از ثروت دنیا هستند و ۲۰ درصد از مردم دنیا مالک ۲ درصد ثروت دنیا هستند اما ۶ درصد باقی مانده که همه آنها از آمریکا هستند مالک ۵۹ درصد باقی مانده ثروت دنیا هستند

10-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]
۶۸ درصد از مردم دنیا هوای پاک تنفس می کنند و ۳۲ درصد هوای آلوده
11-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۴۸ درصد از مردن دنیا آزادی بیان، رسانه، افکار، مذهب ندارند و در معرض انواع آزار ، دستگیری و شکنجه و حتی مرگ هستند و ۵۲ درصد دیگر شهروندان آزاد محسوب می شوند
12-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۱ درصد از جمعیت جهان آلوده به ویروس اچ آی وی هستند و ۹۹ درصد نیستند

13-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

در هر سال در جهان به ازای مرگ ۱ نفر ۲ نفر متولد می شود

14-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

۳۰ درصد مردم دنیا سفید پوست و ۷۰ درصد دیگر رنگین پوست اند

15-Donyaye Ma[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه