حدیث روز « 22 فروردین 94 »

حدیث روز « 22 فروردین 94 »
حدیث روز « 22 فروردین 94 » - تصویر 1

امیرالمؤمنین علی سلام الله عليه :

إن قارَفتَ سَيِّئَةً فَعَجِّل مَحوَها بِالتَّوبَةِ؛

اگر به گناهى آلوده شدى، بى درنگ آن را به توبه بشوى.

تحف العقول، ص 81، حکمت نامه جوان ص 146امام على عليه السلام:

هَيهاتَ مِن نَيلِ السَّعادَةِ السُّكونُ إلَى الهُوَينا وَالبَطالَةِ؛

چه دور است تن دادن به سستى و بيكارى، از دستيابى به خوشبختى.

غرر الحكم: ح ۱۰۰۲۸ / توسعه اقتصادي برپايه قرآن و حديث: ج1 ص214

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه