تصاویری از توفان گرد و خاک در تهران

تصاویری از توفان گرد و خاک در تهران

طوفان گرد و خاک شامگاه نهم شهریور ماه استان تهران را با سرعتی معادل ۷۰ کیلومتر بر ساعت درنوردید.
 
توفان شب گذشته در تهران با سرعتی معادل ۷۰ کیلومتر باعث تشدید پدیده گرد و خاک در استان‌های تهران و البرز شد به گونه‌ای که عمق دید مستقیم به شدت کاهش پیدا کرد و در ترافیک خیابان ها اختلال به وجود آمد.
 
شدت باد به حدی بود که آسمان شهرهای تهران و کرج را تیره و تار و ذرات معلق گرد و غبار در هوا، تنفس را برای عابران با دشواری هایی همراه کرد. سازمان هواشناسی در این رابطه اعلام گرد پس از تهران این گرد و خاک به سوی استان سمنان حرکت  کرده است.

01-tofan tehran[www.NayabFun.com] 02-tofan tehran[www.NayabFun.com] 03-tofan tehran[www.NayabFun.com] 04-tofan tehran[www.NayabFun.com] 05-tofan tehran[www.NayabFun.com] 06-tofan tehran[www.NayabFun.com] 07-tofan tehran[www.NayabFun.com] 08-tofan tehran[www.NayabFun.com] 09-tofan tehran[www.NayabFun.com] 10-tofan tehran[www.NayabFun.com] 11-tofan tehran[www.NayabFun.com] 12-tofan tehran[www.NayabFun.com] 13-tofan tehran[www.NayabFun.com] 14-tofan tehran[www.NayabFun.com] 15-tofan tehran[www.NayabFun.com] 16-tofan tehran[www.NayabFun.com] 17-tofan tehran[www.NayabFun.com] 18-tofan tehran[www.NayabFun.com] 19-tofan tehran[www.NayabFun.com] 20-tofan tehran[www.NayabFun.com] 21-tofan tehran[www.NayabFun.com] 22-tofan tehran[www.NayabFun.com] 23-tofan tehran[www.NayabFun.com] 24-tofan tehran[www.NayabFun.com] 25-tofan tehran[www.NayabFun.com] 26-tofan tehran[www.NayabFun.com] 27-tofan tehran[www.NayabFun.com] 28-tofan tehran[www.NayabFun.com] 29-tofan tehran[www.NayabFun.com] 30-tofan tehran[www.NayabFun.com] 31-tofan tehran[www.NayabFun.com] 32-tofan tehran[www.NayabFun.com] 33-tofan tehran[www.NayabFun.com]

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه