اعتراض به نژادپرستی در اهواز (عکس)

اعتراض به نژادپرستی در اهواز (عکس)

 

1-ejad[Nayabfun.com]

شماری از تماشاگران در ورزشگاه الغدیر اهواز با در دست گرفتن دست نوشته هایی به سخنان و تبلیغات نژاپرستانه اخیر اعتراض کردند.

به گزارش نایاب فان ، این تماشاگران دست نوشته هایی را با محتوای “نژادپرستی نه” در دست گرفته بودند. تصاویر این اعتراضات به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

2-ejad[Nayabfun.com]

www.nayabfun.com

3-ejad[Nayabfun.com]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه